Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

Stadsdelsnämnden börjar sammanträdet klockan 17.00 med att behandla ärenden som är sekrete Läs mer...ssbelagda. Ärenden och protokoll finns förvarat på stadsdelsförvaltningen.
Efter genomgång av sekretessärenden ajourneras sammanträdet.
Klockan 18.00 välkomnas allmänhet och tjänstemän till allmänhetens frågestund på medborgarkontoret.
Efter frågestunden fortsätter sammanträdet enligt nedan följande föredragningslista.

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2016-11-24, § 20-§ 41

5 Månadsrapport per november, dnr 1.2.1./1115-2016

6 Idéburet Offentligt Partnerskap, Överenskommelse mellan Skärholmens Stadsdelsnämnd och KFUM,

7 Förlängning av avtal med Fazer AB avseende måltidsservice, dnr 2.2.2./083-2014

8 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2017, dnr 1.1./1088-2016

Remissärenden

9 Vision 2040, Ett Stockholm för alla, dnr 1.5.1./1126-2016

11 Förslag till detaljplan för område vid Sätra gård del av Sätra 2:1 i stadsdelen Sätra, S-Dp 2016-00337, dnr 1.5.3./1033-2016

12 Tillgängliga konferenslokaler, dnr 1.5.3./867-2016

Anmälningsärenden

13 Ansökan om medel för lokalt utvecklingsprojekt 2017,

14 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg, dnr 1.6/362-2016

15 Anmälan av delegationsbeslut, dnr 1.6./1054-2016

16 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Angelos Bar, dnr 1.4./1023-2016

17 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Elan pizzeria och Bar, dnr 1.4./1041-2016

18 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Bingo Skärholmen, dnr 1.4./1084-2016

18:a Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Tarantella, dnr 1.4/1042-2016

19 Yttrande gällande ansökan om nu anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av spelbord på Angelos Bar, dnr, 1.4./1071-2016

19:a Yttrande gällande ansökan om nu anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och /eller utökning av antalet spelbord eller byte av spelbord på Restaurang Tarantella, dnr 1.4./1072-2016

19:b Yttrande gällande ansökan om nu anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och /eller utökning av antalet spelbord eller byte av spelbord på Al-Pasha, dnr 1.4./1073-2016

20:a Protokoll från Förvaltningsgruppen 2016-11-17

20:b Protokoll från Gruppledarmöte 2016-11-24

20:c Protokoll från Pensionärsrådet 2016-12-08

20:d Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2016-12-09

20:e Protokoll från förvaltningsgruppen

21 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Balanslista uppdrag SDN 12/2016-12-15, dnr 1.2.1./001-2016

§13 Val av protokollsjusterare och datum för justering

§14 Godkännande av dagordning

§15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 11/2016-11-24 § 20 - § 41

§17 Månadsrapport per november 2016

§19 Förlängning av avtal med Fazer AB avseende måltidsservice

§20 Förslag på sammanträdesdatum för sociala delegationen 2017

§23 Förslag till detaljplan för område vid Sätra gård, del av Sätra 2:1 i stadsdelen Sätra, S-Dp 2016­00337

§25 Ansökan om medel för lokalt utvecklingsprojekt 2017

§26 Anmälan av beslut från Inspektionen från vård och omsorg

§27 Anmälan av delegationsbeslut

§28 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Angelos Bar

§29 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Elan pizzeria och Bar

§30 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Bingo Skärholmen

§31 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Tarantella

§32 Yttrande gällande ansökan om nu anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av spelbord på Angelos Bar

§33 Yttrande gällande ansökan om nu anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av spelbord på Restaurang Tarantella

§34 Yttrande gällande ansökan om nu anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av spelbord på Al-Pasha

§36 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§37 Balanslista uppdrag SDN 12/2016-12-15