Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skärholmens medborgarkontor, Bodholmsplan 2

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-06-12, öppna delen

Medborgarförslag

4 Inkommet medborgarförslag: Grillen på Skärholmsterassen, dnr 1.2.4./660-2014

5 Inkommet medborgarförslag: Måla Bredäng, dnr 1.2.4./646-2014

6 Svar på medborgarförslag: Farthinder på Idholmsvägen och Portholmsgången samt grindar vid Bodholmsgången, dnr 1.2.4./492-2014

Svar på skrivelser

7 Verka för en giftfri förskola, dnr 4.3/434-2014.

10 Väsentligt belopp för periodisering vid bokslut, dnr 2.1./654-2014

Remissärenden

12 Program för HBT- frågor 2014-2017, dnr 1.5.1/558-2014

Anmälningsärenden

14 Hemställan, dnr 3/563-2014

15 Brukaravtal Stadsodling – för kännedom, dnr 2.2.1/656-2014

16 Granskningsärende Sveaorden 1 - för kännedom, dnr 1.6/421-2014

17 Ansökan om att ta bort nio elstolpar utmed Bredängs badväg – Skanova. Dnr 1.5.3./536-2014

18 Yttrande om anläggande av parkeringsplatser, utbyte och komplettering av belysning, Sätra bollplan – för kännedom, dnr 1.5.3./568-2014

19 Yttrande gällande ansöka om Värdeautomater på Restaurang Tarantella, Skärholmen, dnr 1.4./548-2014

20 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Angelos Bar, Skärholmen, dnr 1.4./628-2014

21 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Högsätra/Sätra Food House, Skärholmen, dnr 1.4./566-2014

22 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Douglas Sportsbar, Skärholmen, dnr 1.4./637-2014

23 Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-06-10 § 7

Granskning, dnr 6./601-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-06-10 § 12

Granskning av bostad, dnr 6./602-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Protokollsutdrag Äldrenämnden 2014-06-10 § 10

Uppdragsbeskrivning, dnr 7./603-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Protokollsutdrag Äldrenämnden 2014-04-29 § 10

Uppdragsbeskrivning, dnr 7./573-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Protokollsutdrag Äldrenämnden 2014-06-10 § 12

Uppföljning, dnr 7./604-2014
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-06-12
Dukas till sammanträdet

29 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Balanslista uppdrag SDN 8/2014-08-28

§21 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§22 Godkännande av dagordning

§23 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-06-12, öppna delen

§24 Inkommet medborgarförslag: Grillen på på Skärholmsterassen

§25 Inkommet medborgarförslag Måla Bredäng

§26 Farthinder på Idholmsvägen och Portholmsgången

§30 Väsentligt belopp för periodisering vid bokslut

§35 Brukaravtal Stadsodling -­ för kännedom

§36 Granskningsärende Sveaorden -­ för kännedom

§37 Ansökan om att ta bort nio elstolpar utmed Bredängs badväg - Skanova

§38 Yttrande om anläggande av parkeringsplatser, utbyte och komplettering av belysning, Sätra bollplan - för kännedom

§39 Yttrande gällande ansöka om Värdeautomater på Restaurang Tarantella, Skärholmen

§40 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Angelos Bar, Skärholmen

§41 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Restaurang Högsätra/Sätra Food House, Skärholmen

§42 Yttrande gällande ansökan om Värdeautomater på Douglas Sportsbar, Skärholmen

§43 Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-06-10 § 7 Granskning

§44 Protokollsutdrag Socialnämnden 2014-06-10 § 12 Granskning av bostad

§45 Protokollsutdrag Äldrenämnden 2014-06-10 § 10 Uppdragsbeskrivning

§46 Protokollsutdrag Äldrenämnden 2014-04-29 § 10 Uppdragsbeskrivning,

§47 Protokollsutdrag Äldrenämnden 2014-06-10 § 12 Uppföljning

§48 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

§49 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§50 Balanslista uppdrag SDN 8/2014-08-28