Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 8/2015-08-27, öppna delen

Medborgarförslag

4 Cykelkurs för kvinnor, inkommet medborgarförslag,

5 Gungor, svar på medborgarförslag,

6 Johannedalsbadet - förbättring av sandstrand, svar på medborgarförslag, dnr 1.2.4./323-2015

Svar på skrivelser

7 Ökad tillgänglighet till Vårbergstoppen ,

7:a Förlängning av avtal avseende driften av fritidsverksamhet för barn och unga, dnr 2.2.2./037-2013

9 Ansökan om projektmedel för utbildning till ungdomar och föräldrar om radikalisering och terrorism,

10 Inriktningsärende - Utbyggnad av gruppbostad vid Sätra Torg, dnr 2.6./500-2015

11 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet, dnr 4.2./457-2015

11:a Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2015-2018, dnr 8./511-2015

Remissärenden

12 Strategi mot våldsbejakande extremism,

13 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71), dnr 1.5.1./418-2015

14 Anhörig och objektanställningar i hemtjänsten,

15 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor, dnr 1.5.3./396-2015

Anmälningsärenden

16 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Korall Pizzeria, Skärholmen, dnr 1.4./456-2015

17 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Högsätra/Sätra Food House, Skärholmen, dnr 1.4./490-2015

18 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Angelos Bar, Skärholmen, dnr 1.4./463-2015

19 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Tarantella, Skärholmen, dnr 1.4./491-2015

20 Inbjudan till gemensam upphandling av markarbeten, parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten, dnr 2.2.2./489-2015

Protokoll

21 a. Protokoll från Gruppledarmöte 2015-08-27

b. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-08-19
Dukas till sammanträdet
c. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-08-20
d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-09-16
Dukas till sammanträdet
e. Protokoll från Pensionärsrådet 2015-09-17 Dukas till sammanträdet

22 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Balanslista uppdrag SDN 8/2015-08-27,

§10 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§11 Godkännande av dagordning

§12 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-08-27, öppna delen

§13 Cykelkurs för kvinnor

§15 Johannedas badet ­- förbättring av sandstrand

§16 Ökad tillgänglighet till Vårbergstoppen

§19 Ansökan om projektmedel för utbildning till ungdomar och föräldrar om radikalisering och terrorism

§20 Utbyggnad av gruppbostad vid Sätra Torg

§21 Delegation avseende hantering av avgifter för barn i förskoleverksamhet

§22 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor 2015-2018

§24 Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga )

§25 Anhörig och objektanställningar i hemtjänsten

§26 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor

§27 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Korall Pizzeria, Skärholmen

§28 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Restaurang Högsätra/Sätra Food House, Skärholmen

§29 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater på Angelos Bar, Skärholmen

§30 Yttrande gällande ansökan om värdeautomater, Restaurang Tarantella, Skärholmen

§31 Inbjudan till gemensam upphandling av markarbeten, parkinvesteringar, större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten

§33 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§34 Balanslista uppdrag SDN 9/2015-09-24

§35 Utredning om gifttunnor