Din position: Hem > Stockholms stad > Skärholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-01-29

Sammanträde 2015-01-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bodholmsplan 2, Medborgarkontoret

1 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

2 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 12/2014-12-18, öppna delen

4 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 1/2015-01-02

Medborgarförslag

5 Inkommet medborgarförslag: Ledstänger i backen längs med Bodholmsgången, dnr 1.2.4/1371-2014

6 Inkommet medborgarförslag: Gångväg längs Sätravarvsvägen, dnr 1.2.4/1386-2014

8 Förslag på att ändra sammanträdesdatum i nämnden 2015, dnr 1.1/1207-2014

Remissärenden

9 Bredäng C, del av Sätra 2:1 i Stadsdelen Bredäng, dnr 1.5.3/1325-2014

10 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för paraplysystemet, dnr 1.5.1/1328-2014

Anmälningsärenden

11 Beslut om tidsbegränsad ändring i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning 2015-01-01, dnr 1.1/956-2014

11:a Remissvar om uppförande av samlingsbyggnad vid Ålgrytevägen/Stora sällskapets väg, dnr 1.5.3/1226-2014

12:a Remissvar om bygglov för moské och islamiskt kulturcentrum vid kvarteret Harholmen i stadsdelen Skärholmen, dnr 1.5.3/1358-2014

12:b Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård, dnr 2.2.2/007-2015

12:c Fastställande av ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet 2015, dnr 7/1331-2014

13 Inbjudan till att ingå i avtal/avrop Lekmaterial 2013- lekplatsutrustning, dnr 2.2.2/1348-2014

14 Inbjudan till att ingå i avtal/avropa Lekmaterial 2013 - leksaker och idrottsleksaker, dnr 2.2.2/1369

15 Upphandling av hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013, dnr 2.2.2/1368-2014

16 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut

a. Protokoll från Gruppledarmöte 2014-12-18 b. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-11-20 c. Protokoll från Pensionärsrådet 2014-12-11 d. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-19 e. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2014-10-15 f. Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-01-21

17 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

Utsänds inte. Finns i en pärm vid postfacken på plan 8.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Balanslista uppdrag SDN 2/2015-01-29, dnr 1.2.1/001-2015

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (221 kb)

§21 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering

§22 Godkännande av dagordning

§23 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2014-12-18, öppna delen

§24 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll 2015-01-02

§25 Ledstänger i backen längs med Bodholmsgången - Inkommet medborgarförslag

§26 Gångväg längs Sätravarvsvägen - Inkommet medborgarförslag

§28 Förslag på att ändra sammanträdesdatum i nämnden 2015

§29 Bredäng C, del av Sätra 2:1 i Stadsdelen Bredäng - Svar på förslag till ny detaljplan

§30 Förändrad organisation för centralt verksamhetsstöd för paraplysystemet - Svar på remiss

§31 Beslut om tidsbegränsad ändring i Skärholmens stadsdelsnämnds delegationsordning 2015-01-01

§32 Uppförande av samlingsbyggnad vid Ålgryte/Stora sällskapets väg - Svar på remiss

§34 Bygglov för moské och islamiskt kulturcentrum vid kvarteret Harholmen i stadsdelen Skärholmen - Svar på remiss

§35 Inbjudan till gemensam ramavtalsupphandling av missbrukarvård

§36 Fastställande av ledamöter och ersättare i lokala pensionärsrådet 2015

§37 Inbjudan till att ingå avtal/avropa Lekmaterial 2013-Lekplatsutrustning

§38 Inbjudan till att ingå avtal/avropa Lekmaterial 2013- Leksaker och idrottsleksaker

§39 Upphandling av hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation 2013

§41 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm

§42 Balanslista uppdrag SDN 2/2015-01-29