Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för helåret 2017

5 Finansiell rapport augusti 2017

6 Upphandling av ramavtal avseende takarbeten

7 Sammanträdestider 2018