Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2018-02-08

Sammanträde 2018-02-08

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering /bifogas/

4 Hållbarhets- och årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2017 /bifogas delvis/

5 Finansiell rapport december 2017 /bifogas/

6 Hyresavtal för Hotell NOFO /bifogas/

7 Inkomna skrivelser /bifogas/