Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2020-02-13

Sammanträde 2020-02-13

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport december 2019

5 Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019

6 Verksamhetsrapport för 2019

8 Ändrad firmateckning ny vd

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport december 2019

§5 Hållbarhets- och årsredovisning inklusive förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2019

§6 Verksamhetsrapport för 2019

§7 Firmateckning ändring

§8 Firmateckning ändring ny vd

§9 Inkomna skrivelser, anmälan