Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2020-06-04

Sammanträde 2020-06-04

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020

5 Fastställande av arbetsordning m.m.

6 Finansiell rapport april 2020

7 Årsstämma 2020, anmälan