Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2020-09-03

Sammanträde 2020-09-03

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

5 Finansiell rapport juli 2020

6 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

7 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse

8 Lägesr apport om systematiskt brandskyddsarbete