Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2020-10-15

Sammanträde 2020-10-15

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020

5 Inkomna och besvarade remisser, anmälan

6 Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan

7 Sammanträdestider för 2021