Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2017-06-08

Sammanträde 2017-06-08

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport april 2017

5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017

6 Fastställande av arbetsordning m m

7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

8 Investeringsbeslut avseende Sturen Minsta 2 på Södermalm

SEKRETESS (såvitt avser bilagan)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport april 2017

§5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2017

§6 Fastställande av arbetsordning m m

§7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

§8 Investeringsbeslut, upprustning av lokaler inom Sturen Minsta 2 SEKRETESS (såvitt avser bilaga till ärendet)

§9 Inkomna skrivelser, anmälan