Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2019-10-17

Sammanträde 2019-10-17

Datum
Klockan
Plats

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport augusti 2019

§5 Bokslut tertial 2 och prognos 2 för 2019

§6 Sammanträdestider 2020

§7 Inkomna skrivelser, anmälan