Din position: Hem > Stockholms stad > Stadsholmen > Sammanträde 2019-12-05

Sammanträde 2019-12-05

Datum
Klockan
Plats

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

4 Finansiell rapport oktober 2019

5 Verksamhetsplan och budget för 2020

6 Upphandling av ramavtal för fasadrenovering

7 Ny sekreterare i styrelsen

7:a Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020

8 Kulturhusrådets protokoll

§1 Val av protokolljusterare

§2 Fastställande av dagordning

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Finansiell rapport oktober 2019

§5 Verksamhetsplan och budget för 2020

§6 Upphandling av ramavtal avseende fasadrenovering

§7 Ny sekreterare i styrelsen

§7:a Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2020

§8 Kulturhusrådets protokoll

§9 Inkomna skrivelser, anmälan