Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2020-08-31

Sammanträde 2020-08-31

Datum
Klockan
13:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset 1 tr

1 Utseende av protokolljusterare

4 Inriktningsbeslut gällande Micasa Fastigheter i Stockholm AB nyproduktion av vård - och omsorgsboende i Östra Hagastaden, Norrmalm (Bilaga 2 sekretess)

7 Inriktningsbeslut gällande AB Svenska Bostäders nyproduktion av bostäder och förskolor inom fastigheterna Saima 1 och Kotka 1, Akalla ( Bilaga 2 sekretess)

8 Justering av sammanträdestid december 2020

9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§1 Utseende av protokolljusterare

§2 Anmälan av protokoll

§8 Justering av sammanträdestid december 2020

§9 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv