Din position: Hem > Stockholms stad > S:t Erik Försäkrings AB > Sammanträde 2017-03-14

Sammanträde 2017-03-14

Datum
Klockan
Plats

1 Val av sekreterare och justeringsman

4 Johan Grenefalk presenterar regelefterlevnadsrapport

5 Anna Karin Wänblad presenterar Internrevisionsrapport och granskningsplan 2017-2019

6 Richard Blom presenterar aktuarierapport för 2016

7 Bokslut, revisionsrapporter & ILS

8 Flerårsbudget (beslutspunkt)

11 Övergripande riskrapport och ORSA

13 Redovisning av nedlagd tid mellan bolagen

14 Redovisning av intressekonflikter

16 Anmälan Finanspolicy Stockholm stad

18 Anmälan av process för styrelsens revisionsarbete