Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2020-10-08

Sammanträde 2020-10-08

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stockholmshem

3 Föregående protokoll 5/2020 (utsänt)

7 Investeringsbeslut Instrumentet SEKRETESS(utsänt)

8 Genomförandebeslut kv. Tjället SEKRETESS (utsänt)

9 Lägesrapport stora projekt SEKRETESS (utsänt)

11 Rapport – Stockholmshems mark ackvisitionsarbete (muntlig, Emelie Eriksson)

12 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)