Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2014-06-11

Sammanträde 2014-06-11

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet plan 2

3 Föregående protokoll 3/2014 (utsänt)

6 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)

10 Genomförandebeslut nyproduktion Kalvholmen (utsänt) SEKRETESS

11 Genomförandebeslut ombyggnad Monumentet 32 (utsänt) SEKRETESS

12 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv mm (utsänt)

14 Delrapport angående nytt huvudkontor i Skärholmen (muntligt) SEKRETESS

15 Svar på skrivelse angående information om brandskydd/utrymning i portarna (bilaga)

§2 Utseende av justeringsmän

§3 Föregående protokoll 3/2014

§6 Kompletterande ägardirektiv

§10 Genomförandebeslut nyproduktion Kalvholmen

§11 Genomförandebeslut ombyggnad Monumentet 32

§12 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§14 Delrapport angående nytt huvudkontor i Skärholmen

§15 Svar på skrivelse angående information om brandskydd/utrymning i portarna