Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2014-10-02

Sammanträde 2014-10-02

Datum
Klockan
16.00
Plats
Stockholmshem, styrelserummet plan 2

7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv (utsänt)

9 Upphandlingar (utsänt) SEKRETESS

11 Utskick av sekretesshandlingar mm (muntligt)

§2 Utseende av justeringsmän

§7 Rapport angående inkomna intresseanmälningar för bostadsrättsförvärv

§11 Utskick av sekretesshandlingar mm