Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Utseende av justeringsmän samt sekreterare för mötet

4 Kompletterande ägardirektiv beträffande Aktualitetsförklaring av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm (utsänt)

5 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)

7 Upphandling av Stockholmshusen (utsänt)

8 Genomförandebeslut bostadsombyggnad Valla Torg med Grow Smarter. Bilagan SEKRETESS (utsänt)

10 Upphandling ramavtal Rörarbeten (utsänt)

§2 Utseende av justeringsmän samt sekreterare för mötet

§4 Kompletterande ägardirektiv beträffande Aktualitetsförklaring av Promenadstaden ­ Översiktsplan för Stockholm

§5 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§7 Upphandling av Stockholmshusen

§8 Genomförandebeslut bostadsombyggnad Valla Torg med Grow Smarter, bilagan SEKRETESS

§10 Upphandling ramavtal Rörarbeten