Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholmshem > Sammanträde 2021-06-03

Sammanträde 2021-06-03

Datum
Klockan
16:00
Plats

3 Föregående protokoll 3/2021 (utsänt)

4 Informationspunkt kontraktsformer bostadsuthyrning

7 Försäljning av fastigheten Lappkastet 1

8 Försäljning av fastigheten Kanslisten 4

11 Information om detaljplaneprojekt

12 Rapport - Stora investeringsprojekt

14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

15 Genomförandebeslut Fotsacken

Utsänds fredag Sekretess
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Inriktningsbeslut Bergholmsbacken

Utsänds fredag Sekretess
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§2 Utseende av justerare

§3 Föregående protokoll 3/2021

§4 Informationspunkt kontraktsformer bostadsuthyrning

§7 Försäljning av fastigheten Lappkastet 1

§11 Information om detaljplaneprojekt

§12 Rapport – Stora investeringsprojekt

§14 Anmälan angående inkomna och besvarade remisser

§15 Genomförandebeslut Fotsacken

§16 Inriktningsbeslut Bergholmsbacken