Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2014-05-22

Sammanträde 2014-05-22

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)

7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

9 Köp av fastigheterna Aspnäs 2:7 och 2:16 i Norrtälje Kommun (utsänd)

10 Remiss av Transportstyrelsens rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle (utsänd)

11 Remiss av Motion av Åke Askensten (MP) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen (utsänd)

12 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

15 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin) b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall) c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg) d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

16 Övriga frågor

a. Nästa ordinarie möte: torsdagen den 12 juni 2014 kl. 9.00

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§5 Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

§7 Utseende av styrelsens sekreterare

§9 Köp av fastigheterna Aspnäs 2:7 och 2:16 i Norrtälje kommun

§10 Remiss av Transportstyrelsens rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle

§11 Remiss av Motion av Åke Askensten (MP) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen

§12 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB