Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamn AB > Sammanträde 2020-05-27

Sammanträde 2020-05-27

Datum
Klockan
09:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2020 (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

8 Attestordning - Stockholms Hamn AB (utsänd)

9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019 (utsänd)

10 Val av ledamot till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

11 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)

12 Överlåtelse av byggnad i Frihamnen till S:t Erik Markutveckling AB (utsänd)

13 Tilläggsavtal till Markavtal med Stockholms stad (utsänd )

15 Rapporter

a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström) b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

16 Övriga frågor

a. Kommande möten: onsdagen den 10 juni 2020 kl. 9.00 (om behov finns) onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 9.00 (om behov finns) b. Information om Stockholms Hamnars internationella samarbeten