Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2023-03-09

Sammanträde 2023-03-09

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 februari 2022

9 Projekt 410102 Vårbergsvägen - Genomförandebeslut

10 Projekt 410664 Amatörvägen 53 - Reviderat genomförandebeslut

11 Aktieägartillskott från Stockholm Vatten AB till intressebolaget Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag (SYVAB)

12 Delegater till Svenskt Vattens Vattenstämma i Umeå

Anmälningsärenden

13 Information från revisorerna