Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2014-12-10

Sammanträde 2014-12-10

Datum
Klockan
16.30
Plats
Torsgatan 26, sessionssalen, rum 224

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda).

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 6 november 2014 (båda).

BESLUTSÄRENDEN

3 Budget för år 2015 (båda).

5 Policyer för koncernen Stockholm Vatten AB (båda).

6 Nominering till styrelsen för Svenskt Vatten (SV AB).

8 Upphandling av ramavtal avseende Bränd Kalk till Norsborg och Lovö vattenverk (SV VA AB).

9 Upphandling av ramavtal avseende Järnhandelsvaror och byggvaror (SV AB).

10 Projekt 361096 "Storvretsvägen, Solhem" (SV VA AB).

11 Projekt Renovering av skorsten Henriksdal (SV VA AB).

12 Investeringsprojekt - Gasledningssystem Henriksdal (SV VA AB).

13 Investeringsprojekt - Mottagningsstationer för externa organiska material (EOM) Henriksdals reningsverk (SV VA AB).

14 Projekt Spårväg City, etapp 2 (SV VA AB).

15 Projekt 360599 E18, E260 Trafikplats Rissne (SV VA AB).

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Information från revisorerna (båda).

17 Driftrapport (SV VA AB).

18 Stockholms Framtida Avloppsrening, SFA - Projektrapport (SV VA AB).

19 Övergång till ekologisk odling vid Bornsjön (SV VA AB).

ÖVRIGA ÄRENDEN

20 Kommande ärenden till styrelsen (båda).