Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2018-10-04

Sammanträde 2018-10-04

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 7 juni 201 8

4 Upphandlingsärende, Vridspjällsventiler, ramavtal

5 Upphandlingsärende, Tekniska resurser för drift och underhåll i produktionsanläggningar och ledningsnät, ramavtal

6 Upphandlingsärende, Slamhantering Avloppsrening sverken, ramavtal

7 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2019

Anmälningsärenden

8 Taxa för vatten och avlopp 2019

9 Anmälan om fattade investeringsbeslut (10 - 25 mnkr) jan - jun 2018

10 Anmälan om Reinvesteringar Henriksdals reningsverk samt Ledningsnät

(utsändes)

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)