Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2019-10-03

Sammanträde 2019-10-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 29 augusti 2019

Beslutsärenden

3 Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2020

6 Arbetsmiljöpolicy – Stockholm Vatten och Avfall

8 Upphandlingsärende - fällningskemikalie till Henriksdals avloppsreningsverk högflödesrening, ramavtal

9 Upphandlingsärende - transport- och lastfordonstjänster, ramavtal

10 Upphandlingsärende - asfalt- och markåterställning, ramavtal

Anmälningsärenden, Övriga ärenden

11 Rapport SFA (presentation)