Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2019-11-07

Sammanträde 2019-11-07

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 oktober 2019

Beslutsärenden

3 Projekt 410509 Karlsvik strand – Reviderat inriktningsbeslut

4 Projekt Telestaden - Inriktningsbeslut

6 Projekt 410334 Garagevägen Skolvärdinnan – Reviderat genomförandebeslut

7 Projekt 410255 Ny Maskinhall, verkstadshall, entrepren adbyggnad på Lovö vattenverk – Reviderat genomförandebeslut

8 Projekt 361397 Utjämningsmagasin Snättringe IP – Reviderat genomförandebeslut

9 Projekt 410169 Uppgradering Grovrening Åkeshov – Reviderat genomförandebeslut

10 Projekt 410434 Förbifart Stockholm Trafikplats Vinsta – Genomförandebeslut

11 Projekt Luftningsbassänger biolinje 6 och 7 i Henriksdal - Genomförandebeslut

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)