Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2020-03-03

Sammanträde 2020-03-03

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 30 januari 2020

5 Val av ombud till årsmötet för Svenskt Vatten

9 Information från revisorerna