Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2020-04-02

Sammanträde 2020-04-02

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 mars 2020

5 Ordinarie årsstämma med aktieägarna SYVAB

6 Taxa för vatten och avlopp 2021 - Inriktningsärende

7 Projekt ID 3427 Lovö Vattenverk - Nockeby del Drottningholmssundet HV1200 – Inriktningsbeslut

8 Projekt ID 3885 Lovö vattenverk – Nockeby del Kärsön HV1200 – Genomförandebeslut

9 Projekt 4104444 Backen Västra Glömsta – Genomförandebeslut

Anmälningsärenden

10 Anmälan om arbetstagarrepresentanter i Styrelsen för året