Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2021-02-04

Sammanträde 2021-02-04

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 december 2020

Beslutsärenden

4 Utseende av styrelsens sekreterare

6 System för internkontroll samt internkontrollplan 2021 med väsentlighets - och riskanalys

7 Edsvikens Vattensamverkan

8 Mälarens vattenvårdsförbund

9 Förbundsmöte Tyresåns Vattenvårdsförbund

15 Projekt 410257 Lovö renovering/ombyggnad av 1933 -års filterbyggnad –

16 Projekt 410205 Uggleviken-Storängsvägen HV600 – Reviderat genomförandebeslut

17 Projekt 410040 Blixtljuset 19 m.fl. – Reviderat genomförandebeslut

18 Upphandlingsärende, grus- och krossprodukter, ramavtal

Anmälningsärenden

19 Anmälan om fattade investeringsbeslut, 10 -25 mnkr