Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2021-04-29

Sammanträde 2021-04-29

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 11 mars 2021

6 Ordinarie årsstämma med aktieägarna i SYVAB

7 Taxa för vatten och avlopp 2022 - Inriktningsärende

8 Projekt 410553 Stureprojektet - Genomförandebeslut

9 Projekt 410651 Utbyggd kapacitet slamsystem Henriksdal - Genomförandebeslut

10 Kista Äng - Projekt 410620 Förlängning Urbana Axeln och projekt 410621 FU1-5 - Genomförandebeslut

11 Projekt 362011 Tvärbanan Ulvsunda-Kista - Reviderat genomförandebeslut

12 Projekt 410246 Margretelundsvägen - Reviderat genomförandebeslut

13 Projekt 361351 Årstafältet Etapp 1 - Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden

14 Anmälan om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 2021