Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2021-06-17

Sammanträde 2021-06-17

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 29 april 2021

Beslutsärenden

4 Tertial 1/Prognos 1, 2021 inkl. redovisning av ILS

6 Stockholm Vatten och Avfalls yttrande om stadsrevisionens rapport 2020

10 Projekt 4878 Stockholms Ström (400kV9: Örby - Snösätra - Högdalen - Inriktningsbeslut

11 Projekt 410420 Årstafältet Etapp 2 och 3; Projekt 4807 Årstafältet Etapp 4 - Inriktningsbeslut

12 Projekt 2983 SFV-V Råvattenpumpar Östra Norsborg - Inriktningsbeslut samt Delprojekt 4927 Förberedande säkring av tunnel Östra Norsborg - Genomförandebeslut

13 Projekt 410663 Katarina Bangata - Reviderat inriktningsbeslut

14 Projekt 410254 Slakthusområdet Etapp 1 - Reviderat inriktningsområde

15 Projekt 410638 SFV-L Lovö-Trekanten, del Drottningholmssundet - Genomförandebeslut

16 Projekt 410371 Fördamm Kyrkdammen - Genomförandebeslut

17 Projekt 361507 Norra Länna - Genomförandebeslut

18 Projekt 361653 Stadshagen - Genomförandebeslut

19 Projekt 361655 Hälsovägen Flemmingsbergsparken - Reviderat genomförandebeslut

20 Projekt 361078 Gladö Kvarn - Reviderat genomförandebeslut

21 Referensgrupp för bevakning av upphandlingsfrågor

Anmälningsärenden

22 Miljörapporter 2020 för Avloppsverksamheten, Valsta slammellanlager och verksamheter vid ÅVC vid Bromma. Lövsta, Vantör och Östeberga

23 Läget i skärgården 2020 - Anmälningsärende