Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2021-10-21

Sammanträde 2021-10-21

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 9 september 2021

5 Sammanträdestider för styrelsens arbete under 2022

7 Projekt 410569 Tvärförbindelse Södertörn - Reviderat inriktningsbeslut samt Genomförandebeslut för delprojekten 410579 Flytt APE4, 410575 TP Flottsbro och 410577 TP Vårby

8 Projekt 410664 Amatörvägen 53 - Genomförandebeslut

Anmälningsärenden

Övriga ärenden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)