Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2022-03-10

Sammanträde 2022-03-10

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 3 februari 2022

8 Val av ombud till föreningsstämma med Svenskt Vatten

9 Deltagare till Svenskt Vattens Vattenstämma i Stockholm

12 Projekt BanaVäg Flemingsberg - Reviderat genomförandebeslut

13 Projekt 460114 - Grovrening i Sickla, del 1 (bergentreprenad) - Reviderat genomförandebeslut

Anmälningsärenden

14 Energieffektiviseringar utfall 2021