Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-02-15

Sammanträde 2005-02-15

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 02/2005 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
15 februari, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden
F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2004 (A) * P

6 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll 12/2004 (RI)

7 Upphandling av underhållsåtgärder på fem broar inom Östberga bostadsområde. Genomförandebeslut. Hemligt (RI) *

8 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Stadshagen 1:1 (Brovakten) på nordvästra Kungsholmen till Wallenstam Bostad AB. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

9 Trafikstyrsystem-MCS, Nordsydaxeln. Genomförandebeslut (RI)

10 Detaljplan för del av kv Mårtensdal inom stadsdelen Södra Hammarbyhamnen. Remiss (RI)

11 Del av Lugnetområdet i Hammarby Sjöstad. Genomförandebeslut (RI) *

12 Gör Kungsträdgården tilltalande för alla åldrar. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

13 Reparations- och underhållsarbeten av Vasabron. Slutredovisning (RI)

14 Upphandling av lånecyklar. Genomförandebeslut. Hemligt (RI) *

15 Startpromemoria för planläggning och markanvisning åt sandellsandberg AB för arkitekturprojekt på Jakobsgatan i stadsdelen Norrmalm (23 bostadslägenheter) (RI)

16 Förändra kollektivkörfältet på Liljeholmsbron. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) (RI)

17 Kv Gamen, Södermalm. Delgenomförandebeslut (RI)

18 Fler bostäder i Vällingby Centrum. Motion nr 2004:68 av Lotta Edholm och Helen Jäderlund-Eckardt (båda fp) (RY)

19 Redovisning av trafikolyckor på Hägerstensvägen före och efter ombyggnad (RY)

20 Gemensamt uppdrag om framtagandet av en plan för lokalisering av återvinningscentraler för åren 2005–2012 (RY) *

21 Detaljplan för kv Tamburen m m inom stadsdelen Hässelby Gård, förlängning av markanvisning norr om Lövstavägen inom Vinsta med ett år för Skanska, Abacus och Bo Trygg Bygg på norra sidan av Lövstavägen samt upprustning av del av Lövstavägen. Genomförandebeslut (RY)

22 Införande av Helsingforsmodellen mot klotter i Stockholm. Motion nr 2004:65 av Kristina Axén-Olin m fl (m) (RY)

23 Ändrad detaljplan för kv Vattenfallet m m i Råcksta. Remiss (RY) *

24 Ändrad detaljplan för Eolshällsverket i Hägersten. Remiss (RY)

25 Godkännande av överenskommelse om exploatering med AB Svenska Bostäder samt avtal med AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms läns landsting rörande Vällingby Centrum (RY)

26 Ändrad detaljplan för del av kv Krysstaket m m i Bandhagen. Remiss (RY)

27 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Kantjärnet i Högdalen med Essebyggen Service Claes Johansson AB. Genomförandebeslut (RY)

28 Ändrad tunnelsträckning vid Årstafältet vid tunnelförläggning av kraftledningar mellan Skanstull och Solberga. Lägesrapport (RY)

29 Ändrad detaljplan för del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m vid kv Ståthållaren i stadsdelen Bagarmossen. Remiss (RY)

30 Ny bostadsbebyggelse vid Horisontvägen, Vinggatan och Gamla Tyresövägen inom delar av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 m m i stadsdelen Skarpnäcks Gård. Remiss (RY)

31 Knutpunkt Årstaberg i stadsdelen Årsta. Genomförandebeslut (RY)

32 Upphävande av parkeringsförbudszon inom stadsdelen Årstadal (RY)

33 Upprustning av Örby Slottspark. Genomförandebeslut (RY)

34 Detaljplan för delar av fastigheten Ulvsunda 1:1 vid Spannvägen, kv Ämbaret, i stadsdelen Åkeslund och vid Plåtslagarvägen, kv Almanackan, i stadsdelen Abrahamsberg. Remiss (RY)

35 Cykelbanor längs Sandviksvägen mellan Fyrklöverbackarna och Fyrspannsgatan i Hässelby Villastad. Genomförandebeslut (RY)

36 Hovrättens beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Båtsmannen Större 15 på Södermalm (SV)

37 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheterna Pyramus 1 och 2 i Gamla Stan (SV)

38 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV) *

39 Parkeringsstrategi för City (St)

40 Redovisning av utvecklingen för webb-sidan Trafiken.nu under 2004 (St)

41 30-zoner. Information om kampanjupplägg (St)

42 Genomför personalenkät på gatu- och fastighetskontoret. Skrivelse från Sten Nordin (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosèn (kd) (A)

43 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Familjen 1 till Bostaden, inom fastigheten Ätten 3 till Järntorget Bostad AB och inom fastigheten Ätten 1 till AB Svenska Bostäder, samtliga i Östbergahöjden i stadsdelen Östberga. Delvis bordlagt 25 januari 2005 nr 23 (RY)

44 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 vid kvarteret Friheten i Bagarmossen till Skanska Sverige AB. Inriktningsbeslut. Bordlagt 25 januari 2005 nr 28 (RY)

45 Detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1:1 vid kv Sömmen i stadsdelarna Åkeshov och Riksby. Samråd om förslag till detaljplan. Bordlagt 25 januari 2005 nr 31 (RY)

46 Skönhetsrådets avskaffande. Motion nr 2004:32 av Kristina Alvendal (m). Bordlagt 16 december 2004 nr 7 och 25 januari 2005 nr 42 (S)

47 Saluhall på Skeppsbron i Gamla Stan. Bordlagt 16 december 2004 nr 13 och 25 januari 2005 nr 43 (RI)

48 Vägförbindelse mellan Bagarmossen och Skarpnäcks Gård. Skrivelse från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Bordlagt 23 november 2004 nr 18 och senast 25 januari 2005 nr 52 (RY)

Mötesinformation

Justerat:

2005-02-23


Leif Rönngren  Sten Nordin

 

Närvarande:


Ledamöter

Leif Rönngren (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp), fr o m § 2

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Martina Lind (fp)

Margarita Pulido (s)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Anna Wersäll (m)

 

 

Ersättare

Marianne Ahlgren (fp)

Helena Bonnier (m)

Petter Lindfors (m)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s)

Björn Nyström (kd)

Åsa Romson (mp), fr o m § 2

Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande § 1

Jan Tigerström (m)

Göran Wrene (s)

 

 

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Mikael Forkner, Göran Gahm, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Eva Leijon, Christer Liljegren, Eva Olsson, Göran Widegren samt borgarrådssekreterarna från roteln Petra Nieto och Mikael Silkesjöö.

Nye ordföranden Leif Rönngren (s) presenterade sig och hälsades välkommen av vice ordföranden Sten Nordin (m).