Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-08-20

Sammanträde 2015-08-20

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7 2015 (Adm)

7 Samråd för Mälarbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten). Remiss från Trafikverket. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

8 Remiss om Miljömål M 1785-15 angående ansökan från Lidingö stad om tillstånd till utrivning av Gamla Lidingöbron och byggande av ny bro, Lilla Lidingöbron. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

9 Yttrande om samråd om detaljplan för Lilla Lidingöbron. Anmälan av svar på remiss från Lidingö Stad (Tp)

11 Genomförda trafiksäkerhetsåtgärder 2014. Slutredovisning (Tp)

12 Om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter. Motion (2015:12) från Maria Danielsson m.fl. (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

13 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum. Motion (2015:9) från Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stab)

14 Fiskmarknad vid Slussen. Motion (2015:15) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

15 Bevarandet av Bromma flygplats. Motion (2015:20) från Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

16 Betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp Mf)

17 Motion (2015:18) om utbyggnad av Stadsgårdshissen. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl, Explk, Sbk)

18 Delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl)

19 Samråd om depå för ny tunnelbana. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Anl, Explk, Sbk, Mf, Skarpnäcks stdf, Farsta stdf Enskede-Årsta-Vantör stdf)

20 Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner. Svar på remiss från kommunstyrelsen (T)

21 Formerna för samverkan med bussentreprenörerna i staden samt hur arbetet med att öka framkomligheten för busstrafiken prioriteras. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S) (Tp)

22 Synpunkter från Naturskyddsföreningen angående utredning om förbud mot tung trafik på Hornsgatan. Yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden (Tp)

23 Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad (Tp Explk Sbk)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 7 2015

§7 Samråd för Mälarbanans utbyggnad mellan Duvbo och Spånga (Bromsten). Remiss från Trafikverket. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Remiss om Miljömål M 1785-15 angående ansökan från Lidingö stad om tillstånd till utrivning av Gamla Lidingöbron och byggande av ny bro, Lilla Lidingöbron. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Yttrande om samråd om detaljplan för Lilla Lidingöbron. Anmälan av svar på remiss från Lidingö Stad

§11 Genomförda trafiksäkerhetsåtgärder 2014. Slutredovisning

§12 Om tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter. Motion (2015:12) från Maria Danielsson m.fl. (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum. Motion (2015:9) från Anna König Jerlmyr och Andrea Ström (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Fiskmarknad vid Slussen. Motion (2015:15) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Bevarandet av Bromma flygplats. Motion (2015:20) från Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort (SOU 2015:27). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Motion (2015:18) om utbyggnad av Stadsgårdshissen. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Samråd om depå för ny tunnelbana. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§20 Förslag till lokal trafikföreskrift gällande förbud mot transporter av farligt gods på väg E4/E20 i Solna och Stockholms kommuner. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Formerna för samverkan med bussentreprenörerna i staden samt hur arbetet med att öka framkomligheten för busstrafiken prioriteras. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S)

§22 Synpunkter från Naturskyddsföreningen angående utredning om förbud mot tung trafik på Hornsgatan. Yttrande till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§23 Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad