Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
14:30
Plats
Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1, Drätselnämndens sessionsal, plan 3

1 Val av justerare och dag för justering

2 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan samt beslut om förlängning av avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-8717/2017 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för personalföreträdare