Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-09-26

Sammanträde 2013-09-26

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 22 augusti 2013

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 17 september 2013

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden samt byte av namn på verksamhet

10 Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms kommun

11 Årsrapport för 2012 från personuppgiftsombuden

12 Entledigande av personuppgiftsombud

Dnr 13-051/6193 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utbildningsförvaltningens hantering och rutiner för olämplig lärarpersonal på skolorna i Stockholm

14 Nedläggning av JB gymnasiets fristående gymnasieskolor

Svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edit Ringmar (V).
Dnr 13-426/4859

15 Oroligheterna i Stockholms stads och skolornas påverkan av detta

Svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edit Ringmar (V).
Dnr 13-034/4858

16 Medborgardialog

Svar på skrivelse från Marina Gunnmo Grönros (V) och Edit Ringmar (V).
Dnr 13-003/4860

17 Principerna för skolornas marknadsföring i Stockholm

Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S).
Dnr 13-005/3100

18 Flytt av organisatorisk tillhörighet för verksamhet för frivillig återvandring

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 021-901/2013.
Dnr 13-001/5936 (omedelbar justering)

19 Vision Hässelby-Vällingby 2030

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 1667/2012
Dnr 13-033/2837 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anvisningar för arbete med hiv/STI-prevention i Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 325-1050/2013.
Dnr 13-030/5301 (omedelbar justering)

21 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

22 Byggandet av en konstgräsplan invid Norra Reals gymnasium i Vasastan

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 328-386/2013.
Dnr 13-333/5232 (omedelbar justering)

23 En ny ungdomspolitik

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 001-1160/2013.
Dnr 13-400/5638 (omedelbar justering)

24 Betänkandet friskolorna i samhället SOU 2013:56

25 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå ansökan från Jensen Education School AB om att få bedriva förskola enligt skollagen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (217 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 22 augusti 2013

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 17 september 2013

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

§10 Uppföljning av Skolinspektionens tillsyn i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Stockholms kommun

§12 Entledigande av personuppgiftsombud

§17 Principerna för skolornas marknadsföring i Stockholm

§19 Vision Hässelby-Vällingby 2030

§22 Byggandet av en konstgräsplan invid Norra Reals gymnasium i Vasastan

§25 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå ansökan från Jensen Education School AB om att få bedriva förskola enligt skollagen