Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-04-01

Sammanträde 2014-04-01

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 4, Eftertanken

1 Val av justerare och dag för justering

2 Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Stockholms kommun

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Närvarorätt vid utbildningsnämndens sammanträde

§2 Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Stockholms kommun