Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-08-21

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 16 september 2014

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål i Stockholms kommun, Skolinspektionens dnr 40-2013:2398

9 Förvärv av Campus Konradsberg

Yttrande till kommunsstyrelsen
Dnr 2.6.2-7841/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Farsta grundskola - Adolfs Fredriks Musikklasser

11 Revidering av resursfördelningssystem för gymnasieskolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6.1-7205/2014 (Omedelbar justering)

12 Revidering av resursfördelningssystem för gymnasiesärskolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6.1-7204/2014 (Omedelbar justering)

13 Revidering av resursfördelningssystem - införande av fritidsklubbsschablon

14 Program för en sammanhållen stad 2015-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6.1-7108/2014 (Omedelbar justering)

15 Program för HBTQ-frågor 2014-2017

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6.1-5526/2014 (Omedelbar justering)

16 Stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde

17 Ansökan om överflyttning av skolpeng till Svenska skolan i London

19 Tillägg i delegationsordningen för utbildningsnämnden

Dnr 1.3.2-8157/2014 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 21 augusti 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 16 september 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Skolinspektionens kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål i Stockholms kommun, Skolinspektionens dnr 40-2013:2398

§9 Förvärv av Campus Konradsberg

§10 Farsta grundskola ­ Adolfs Fredriks Musikklasser

§17 Ansökan om överflyttning av skolpeng till Svenska skolan i London

§19 Tillägg i delegationsordningen för utbildningsnämnden