Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-11-26

Sammanträde 2015-11-26

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 22 oktober 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 17 november 2015

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Kompletterande förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad och tillbyggnad av Nälstaskolan på grund av ökade kostnader

9 Förvaltningens förslag till nya riktlinjer för fristående förskolor i Stockholms stad

10 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2016

11 Ge Stockholms elevråd tillgång till en årlig elevrådsutbildning

12 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001617/2015
Dnr 1.6.1-10056/2015
(Omedelbar justering)

13 Förebyggande arbete mot islamistisk extremism

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-667/2015
Dnr 1.6.1-8638/2015

15 Deltagande i seminarium om lokalt demokratiarbete och social hållbarhet den 4 december 2015

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 22 oktober 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 17 november 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Kompletterande förslag till genomförandebeslut avseende ombyggnad och tillbyggnad av Nälstaskolan på grund av ökade kostnader

§9 Förvaltningens förslag till nya riktlinjer för fristående förskolor i Stockholms stad

§10 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2016

§11 Ge Stockholms elevråd tillgång till en årlig elevrådsutbildning

§12 Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

§15 Deltagande i seminarium om lokalt demokratiarbete och social hållbarhet den 4 december 2015