Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-01-14

Sammanträde 2016-01-14

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 17 december 2015

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 4 januari 2016

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

10 Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämndens antagningsdelegerade för 2016

11 Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

12 Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämnställdhetspolitiken, SOU 2015:86

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 110-1676/2015
Dnr 1.6.1-10057/2015 (Omedelbar justering)

13 Kompetensutveckling

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 160-1550/2015
Dnr 1.6.1-10124/2015 (Omedelbar justering)

14 Förslag till föreskrifter om ansökan till försöksverksamhet med fjärrundervisning

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 17 december 2015

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 7 januari 2016

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Paviljongetablering med anledning av prognos för asylsökande

§10 Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämndens antagningsdelegerade för 2016

§11 Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

§12 Mål och myndighet ­ en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86