Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-11-24

Sammanträde 2016-11-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 24 oktober och 15 november 2016

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1541/2016
Dnr 1.6.1-8611/2016 (Omedelbar justering)

9 Inriktningsförslag om inhyrning av lokal på i fastigheten Kilaberg 1, Hägersten

11 Temporärt namnbyte på skolenhet under evakueringstid

12 Revidering av anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

14 Föreningslivets tillgång till skollokaler

15 Revidering av Program för kvalitetsutveckling

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000742/2016
Dnr 1.6.1-6960/2016 (Omedelbar justering)

16 Elevströmmarna i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-8872/2016

17 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

18 Ansökan om bidrag för gymnasiestudier i utlandet

Dnr 5.4.3-7105/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 24 oktober och 15 november 2016

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§11 Temporärt namnbyte på skolenhet under evakueringstid

§14 Föreningslivets tillgång till skollokaler

§17 Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020

§18 Ansökan om bidrag för gymnasiestudier i utlandet