Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-06-15

Sammanträde 2017-06-15

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 18 maj 2017 och den 1 juni 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 7 och 8 juni 2017

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Årsrapport 2016, utbildningsnämnden

9 Utbildningscentrum i Tensta gymnasium

10 Inhyrningsmedgivande av lokal för ny skolenhet i Mariehäll

11 Inriktningsförslag för ombyggnation och verksamhetsanpassningar av Snösätraskolan

12 Kapacitetshöjning av ventilationsanläggning på Tensta gymnasium

13 Inhyrningsmedgivande av evakueringspaviljong kv. Västberga 1:1, Armbandsvägen Älvsjö

15 Omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-527/2017
Dnr 1.6.1-2760/2017

16 Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 1.6.1-2164/2017
Dnr 1.6.1-2164/2017 (Omedelbar justering)

17 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd

Svar på remissen från kommunstyrelsen, dnr 104-2088/2016
Dnr 1.6.1-3225/2017

18 Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning

19 Vårdnadshavares begäran om retroaktiv sänkning av fritidshemsavgift

Dnr 2.3.2-3384/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

20 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1- 4109-4112/2017, 4.3.1-4110/2017, 4.3.1-4111/2017, 4.3.1-4112/2017 (Omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 18 maj och 1 juni 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 7 och 8 juni 2017

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Utbildningscentrum i Tensta gymnasium

§10 Inhyrningsmedgivande av lokal för ny skolenhet i Mariehäll

§12 Kapacitetshöjning av ventilationsanläggning på Tensta gymnasium

§13 Inhyrningsmedgivande av evakueringspaviljong kv. Västberga 1:1, Armbandsvägen Älvsjö

§15 Omvandla Karlbergsvägen till en esplanad likt Karlavägen

§16 Kommunikationsprogram för Stockholms stad år 2017-2022

§17 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare jämte revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd

§19 Vårdnadshavares begäran om retroaktiv sänkning av fritidshemsavgift

§20 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan