Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-10-19

Sammanträde 2017-10-19

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 24 september 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 oktober 2017.

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019

9 Inriktningsförslag avseende ny skola i Kista Äng

10 Genomförandebeslut för om- och tillbyggnation av Västertorpsskolan

11 Inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnation av Sundbyskolan

12 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.1-6958/2017 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2018

14 Yttrande över ansökan om utökning av fristående gymnasieskola

Svar på remiss från Skolinspektionen Dnr 1.6.1-1387/2017 (Omedelbar justering)

15 Säker hantering av allergikost i Stockholms skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1038/2017 Dnr 1.6.1-6203/2017 (Omedelbar justering)

16 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1308/2016 Dnr 1.6.1-6750/2017 (Omedelbar justering)

17 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1353/2017
Dnr 1.6.1-7540/2017
(Omedelbar justering)

18 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1- 6995/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

19 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan samt beslut om förlängning av avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1- 6994/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

20 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1- 6995/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

21 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasiesärskolan

Dnr 4.3.1- 6996/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 oktober 2017.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2018/2019

§10 Genomförandebeslut för om- och tillbyggnation av Västertorpsskolan

§11 Inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnation av Sundbyskolan

§12 Fyllnadsval till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§13 Sammanträdestider för utbildningsnämnden 2018

§14 Yttrande över ansökan om utökning av fristående gymnasieskola

§17 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

§18 Beslutet publiceras inte på Insyn

§19 Beslutet publiceras inte på Insyn

§20 Beslutet publiceras inte på Insyn

§21 Beslutet publiceras inte på Insyn