Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 15 maj 2018

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Genomförandebeslut för tillfällig inhyrning av kök- och matsalspaviljong vid Sjöängsskolan

9 Utred den ökade arbetsbelastningen på grund av rätten till heltid för barn till föräldralediga

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brinck (M) och Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-787/2018

10 Med undervisningsskickligheten i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

11 Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 2018/607
Dnr 1.6.1-3422/2018 (Omedelbar justering)

12 Forska tillsammans -samverkan för lärande och förbättring

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/679
Dnr 1.6.1-3521/2018 (Omedelbar justering)

13 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 1.8.1-3076/2018 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

14 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 1.8.1-3626/2018 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 15 maj 2018

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Utred den ökade arbetsbelastningen på grund av rätten till heltid för barn till föräldralediga

§13 Publiceras inte på Insyn

§14 Publiceras inte på Insyn