Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-12-12

Sammanträde 2018-12-12

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 4 december 2018

3 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

5 Revidering av Handlingsplan för kommunens aktivitetsansvar i Stockholm stad

6 Att mäta skolans bidrag till elevernas kunskapsutveckling - Redovisning av kommunfullmäktiges aktivitet i verksamhetsplanen 2018

8 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

9 Skolchef

10 Utbildningsdag för utbildningsnämnden

11 Val av ledamöter till utbildningsnämnden råd för funktionshinderfrågor

12 Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans donationsfond

13 Remiss om betänkandet Rätt att forska (SOU 2018:36)

- Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1570
Dnr. 1.6.1 -10030/2018

14 Författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i Skolan och Tilläggsuppdraget om utökad undervisningstid i ämnet idrott och hälsa i specialskolan - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1687

Dnr. 1.6.1-1705/2018 (omedelbar justering)

15 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr. 4.2.2-783/2018 (omedelbar justering)

16 Yttrande över överklagande samt överklagan inhibition

Dnr. 1.8.1-9940/2018 (omedelbar justering)

17 Prövning av beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr. 4.3.1-10820/3018 (omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp december 2018

§3 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden

§10 Utbildningsdag för utbildningsnämnden

§14 Författningsändringar avseende uppdraget om Mer rörelse i Skolan och Tilläggsuppdraget om utökad undervisningstid i ämnet idrott och hälsa i specialskolan

§15 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

§16 Yttrande över överklagande samt överklagan inhibition

§17 Prövning av beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan