Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade 2018-12-12

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 22 januari 2019

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

6 Verksamhetsplan 2019 för utbildningsnämnden

Dnr 1.2.1-75/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
06_Bilaga 1 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (206 kb) 06_Bilaga 10 Prislista IT dnr 1.2.1-75-2019.pdf (306 kb) 06_Bilaga 11 Plan för upphandling och sammanställning av befintliga entreprenadavtal.pdf (32 kb) 06_Bilaga 12 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (457 kb) 06_Bilaga 13 Lokalprojekt med hyreskostnader som faller ut 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (193 kb) 06_Bilaga 14 Kompetensförsörjningsplan dnr 1.2.1-75-2019.pdf (174 kb) 06_Bilaga 15 a Ansökan kompetensutvecklingsmedel Grundutbildning för barnskötare utan pedagogisk utbildning dnr 1.2.1-75-2019.pdf (487 kb) 06_Bilaga 15 b Ansökan kompetensutvecklingsmedel Fördjupningsutbildning för barnskötare förskola dnr 1.2.1-75-2019.pdf (410 kb) 06_Bilaga 15 c Ansökan kompetensutvecklingsmedel Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare dnr 1.2.1-75-2019.pdf (396 kb) 06_Bilaga 15 d Ansökan kompetensutvecklingsmedel Vikarieersättning påbörjad grundutb barnskötare kfe dnr 1.2.1-75-2019.pdf (362 kb) 06_Bilaga 15 e Ansökan kompetensutvecklingsmedel Fördjupning barnskötare dnr 1.2.1-75-2019.pdf (356 kb) 06_Bilaga 15 f Ansökan kompetensutvecklingsmedel Grundutbildning barnskötare dnr 1.2.1-75-2019.pdf (401 kb) 06_Bilaga 16 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (23 kb) 06_Bilaga 17 Målstruktur verksamhetsplan 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (95 kb) 06_Bilaga 18 Organisationsskiss dnr 1.2.1-75-2019.pdf (535 kb) 06_Bilaga 2 Obligatoriska bilagor UtbN 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (509 kb) 06_Bilaga 3 Anslagsenheter 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (116 kb) 06_Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (115 kb) 06_Bilaga 5 Ersättningar till skolor 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (3 826 kb) 06_Bilaga 6 Regler för resultatenheter dnr 1.2.pdf (27 kb) 06_Bilaga 7 Modell för prissättning av tjänster från ALE dnr 1.2.pdf (21 kb) 06_Bilaga 8 a och b Riktlinjer samt belopp fördelning av investeringsmedel dnr 1.2.1-75-2019.pdf (404 kb) 06_Bilaga 9 Prislista serviceförvaltningen dnr 1.2.1-75-2019.pdf (298 kb)

7 Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service

Svar på remiss från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-89/2018. Dnr 1.4.1-8944/2018 (Omedelbar justering)

8 Kunskapsresultat i grundskolan

Svar på remiss från Stadsrevisionen, dnr 3.1.3-88/2018. Dnr 1.4.1-8943/2018 (Omedelbar justering)

10 Förbättra elevhälsan på Stockholm stads grundskolor

11 Satsa på den kommunala Örbyskolan F-9

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1536 Dnr 1.6.1-10704/2018

12 Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019

Svar på remiss från Storsthlm, KS 2019/133 Dnr. 1.6.1-868/2019
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Avtal om idéburet offentligt partnerskap med stiftelsen Berättarministeriet

14 Avtal med staten om att Stockholms stad ska anordna förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurs 4-9 samt yrkesdansarutbildning i gymnasieskolan

15 Delegation upphandling av utbildningar i livsmedelssäkerhet för grund- och gymnasieskolor i egen regi

16 Delegation upphandling av ramavtal bemanningstjänster för de pedagogiska verksamheterna

17 Delegation upphandling av ramavtal ombyggnadsarbeten och byggservice

18 Delegation upphandling av ramavtal för reparation och underhåll av storköksutrustning

19 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.2.2-8363/2018 Dnr 4.2.2-8364/2018 (Omedelbar justering)

20 Fastställande av beslut om avstängning

21 Fastställande av beslut om avstängning

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade 2018-12-12

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 22 januari 2019

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Verksamhetsplan 2019 för utbildningsnämnden

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
06_Bilaga 1 Schablongrundande samt interkommunala barn och elever 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (206 kb) 06_Bilaga 10 Prislista IT dnr 1.2.1-75-2019.pdf (306 kb) 06_Bilaga 11 Plan för upphandling och sammanställning av befintliga entreprenadavtal.pdf (32 kb) 06_Bilaga 12 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (457 kb) 06_Bilaga 13 Lokalprojekt med hyreskostnader som faller ut 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (193 kb) 06_Bilaga 14 Kompetensförsörjningsplan dnr 1.2.1-75-2019.pdf (174 kb) 06_Bilaga 15 a Ansökan kompetensutvecklingsmedel Grundutbildning för barnskötare utan pedagogisk utbildning dnr 1.2.1-75-2019.pdf (487 kb) 06_Bilaga 15 b Ansökan kompetensutvecklingsmedel Fördjupningsutbildning för barnskötare förskola dnr 1.2.1-75-2019.pdf (410 kb) 06_Bilaga 15 c Ansökan kompetensutvecklingsmedel Vidareutbildning av barnskötare till förskollärare dnr 1.2.1-75-2019.pdf (396 kb) 06_Bilaga 15 d Ansökan kompetensutvecklingsmedel Vikarieersättning påbörjad grundutb barnskötare kfe dnr 1.2.1-75-2019.pdf (362 kb) 06_Bilaga 15 e Ansökan kompetensutvecklingsmedel Fördjupning barnskötare dnr 1.2.1-75-2019.pdf (356 kb) 06_Bilaga 15 f Ansökan kompetensutvecklingsmedel Grundutbildning barnskötare dnr 1.2.1-75-2019.pdf (401 kb) 06_Bilaga 16 Pågående och planerade digitaliseringsprojekt 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (23 kb) 06_Bilaga 17 Målstruktur verksamhetsplan 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (95 kb) 06_Bilaga 18 Organisationsskiss dnr 1.2.1-75-2019.pdf (535 kb) 06_Bilaga 2 Obligatoriska bilagor UtbN 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (509 kb) 06_Bilaga 3 Anslagsenheter 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (116 kb) 06_Bilaga 4 Kommunala grund- och gymnasieskolor 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (115 kb) 06_Bilaga 5 Ersättningar till skolor 2019 dnr 1.2.1-75-2019.pdf (3 826 kb) 06_Bilaga 6 Regler för resultatenheter dnr 1.2.pdf (27 kb) 06_Bilaga 7 Modell för prissättning av tjänster från ALE dnr 1.2.pdf (21 kb) 06_Bilaga 8 a och b Riktlinjer samt belopp fördelning av investeringsmedel dnr 1.2.1-75-2019.pdf (404 kb) 06_Bilaga 9 Prislista serviceförvaltningen dnr 1.2.1-75-2019.pdf (298 kb)

§12 Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2019

§14 Avtal med staten om att Stockholms stad ska anordna förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurs 4-9 samt yrkesdansarutbildning i gymnasieskolan

§15 Delegation upphandling av utbildningar i livsmedelssäkerhet för grund- och gymnasieskolor i egen regi

§16 Delegation upphandling av ramavtal gällande bemanningstjänster till de pedagogiska verksamheterna

§17 Delegation upphandling av ramavtal gällande ombyggnadsarbeten och byggservice

§18 Delegation upphandling av ramavtal gällande reparation och underhåll av storköksutrustning

§19 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

§20 Prövning av beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

§21 Prövning av beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan