Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-02-21

Sammanträde 2019-02-21

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 12 februari 2019.

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

5 Verksamhetsberättelse 2018 för utbildningsnämnden

8 Investering av datakommunikation i stadens skolor

Dnr. 2.6.3 -869/2019 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden samt upplösning av utskottet antagningsdelegerade

12 Ändrade villkor för inhyrning av l okaler för Vinsta grundskola västra

13 Återtagande av genomförandebeslut för ny -och ombyggnation vid Enskede skola

Dnr. 2.6.3 -6317/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Styrning av gymnasieskolornas ekonomi och verksamhet

Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 12/2018, dnr 3.1.3-108/2018
Dnr. 1.4.1-10825/2018

15 Hedersrelaterat våld

Yttrande över stadsrevisionens projektrapport nr 9 2018, dnr 3.1.3-86/2018.
Dnr. 1.4.1-10018/2018 (Omedelbar justering)

16 Datum för gruppledarmöten 2019

17 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

Dnr.1.6.1-1242/2019 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande till förvaltningsrätten i mål om återkallelse av godkännande

Dnr.1.8.1-9940/2018 (Omedelbar justering)

19 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

Dnr. 1.8.1-11520/2018. (Omedelbar justering)

20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 12 februari 2019.

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§5 Verksamhetsberättelse 2018 för utbildningsnämnden

§8 Investering av datakommunikation i stadens skolor

§9 Ändringar i delegationsordning för utbildningsnämnden samt upplösning av utskottet antagningsdelegerade

§13 Återtagande av genomförandebeslut för ny-och ombyggnation vid Enskede skola

§16 Datum för gruppledarmöten 2019

§17 Rätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland

§18 Nämndens yttrande till förvaltningsrätten i mål om återkallelse av godkännande

§19 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

§20 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan