Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 14 maj 2019

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 Inriktningsbeslut för Skolgårdsutveckling 2019/2020.

7 Inriktningsbeslut om evakueringsskola i Västerort

9 Mottagande av donationsstiftelse

10 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr. 4.3.1-4462/2019.

Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

11 Övriga frågor

Lotta Edholm Sara-Carin Öhman
Ordförande Nämndsekreterare
§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 14 maj 2019

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Inriktningsbeslut för Skolgårdsutveckling 2019/2020

§7 Inriktningsbeslut om evakueringsskola i Västerort

§8 Genomförandebeslut för ny- och ombyggnation av Hästhagsskolan

§9 Mottagande av donationsstiftelse

§10 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan